II FORUM EDUKACJA DLA DOLINY BARYCZY

II FORUM EDUKACJA DLA DOLINY BARYCZY

02 września 2016 r. w Szkole Podstawowej w Miliczu  odbyło się podsumowanie realizacji Programu Edukacja dla Doliny Baryczy za rok szkolny 2015/2016. Z naszej szkoły uczestniczyły w tym spotkaniu pani dyrektor Urszula Pawłowska oraz koordynator programu Regina Ziąbka.

Podczas forum podsumowano aktywność poszczególnych placówek biorących udział w programie i wyróżniono najaktywniejsze. Uczestnicy spotkania, aby zdobyć wiedzę praktyczną i zapoznać się z pomocami dydaktycznymi, które zainspirują ich do prowadzenia ciekawych zajęć, wzięli udział w panelach prowadzonych w formie ćwiczeń i warsztatów. Panele dyskusyjne służyły także wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z bezpłatnym numerem czasopisma DOLINA BARYCZY. Przypominamy, że nasza szkoła bierze nadal udział w programie, a nauczyciele zamieszczają materiały na portalu edukacja.barycz.pl. Zapraszamy do współpracy i do korzystania z zamieszczonych tam zasobów.

W ramach realizacji programu nasza szkoła planuje w najbliższym czasie wyjazd do ośrodka edukacji pozaszkolnej, aby jeszcze lepiej poznać walory przyrodnicze Doliny Baryczy.