HANS CHRISTIAN ANDERSEN I JEGO BAŚNIE

HANS CHRISTIAN ANDERSEN I JEGO BAŚNIE

17 marca przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Czarnymlesie został zorganizowany konkurs czytelniczy dla klas I – III. Konkurs składał się z dwóch etapów.

Aby wziąć w nim udział uczniowie musieli przeczytać następujące baśnie: „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka”, „Dzikie łabędzie”, „Królowa Śniegu”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Nowe szaty cesarza”, „Słowik”, „Świniopas”, „Dziewczynka z zapałkami”.

W etapie pierwszym – teście wiadomości, brali udział wszyscy uczniowie klas I -III. Do drugiego etapu przeszło 6 uczniów, po dwie osoby z każdej klasy. Odpowiadali na pytania, określali czy wylosowane przez nich zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, odgadywali jaki bohater i w której baśni wypowiadał dane słowa. Wszyscy uczestnicy wykazali się dobrą znajomością baśni.

Pierwsze miejsce zdobyli Wiktoria Janiak i Mikołaj Cieśliński – klasa II, drugie miejsce Magdalena Kosztyła i Oliwia Śniatała – klasa III, trzecie miejsce Kacper Grzela i Kacper Kubiak – klasa I.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobny upominek. Zwycięzcy otrzymali do swoich klas nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz nagrody książkowe ufundowane przez panią Urszulę Bartczak z biblioteki.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zachęcamy do czytania książek.