Gołuchów znany, nieznany…

Gołuchów znany, nieznany…

Jakże piękny jest świat – można by powiedzieć – gdy wraca się z wycieczki takiej jak ta… A wycieczka niedaleka, jednak jakże zapamiętana. Dlaczego? Z kilku powodów. Jednym z nich był poranny spacer nad brzegiem Jeziora Gołuchowskiego, który orzeźwił        i dodał na tyle sił uczestnikom, że chętnie przystąpili do zajęć edukacyjnych pn. „Szukamy dendrologicznych skarbów”. Były to zajęcia motywujące do kreatywności, ponieważ należało odszukać wskazane drzewa i…wygłosić krótki referat na ich temat, uzupełniając wiadomości rysunkiem.

Na tym nie koniec. Muzeum Leśnictwa czekało otworem na grupę nastolatków, by zaprosić do wysłuchania i obejrzenia piękna życia w lesie oraz samego lasu. Nie tylko nowoczesny sposób ukazania zagadek spodobał się uczniom, ale zaintrygowały również wystawy tam prezentowane, gdzie np. można było posłuchać śpiewu wskazywanego ptaka.

Po krótkiej przerwie, uczniowie wraz z opiekunkami, udali się do Zamku, gdzie uczestniczyli w lekcji muzealnej, po skończeniu której, podążyli się do Pokazowej Zagrody Zwierząt. Tam, w ciszy, urzeczeni rytmem życia zwierząt tak pięknych i jedynych w swoim rodzaju, jakimi są żubry czy daniele, spędzili czas, poddając refleksji szybkość życia i ucząc się cieszenia pięknem przyrody, zewsząd emanującym spokojem, jak również szumem lasu, który jakoby rozmawiał z nastolatkami…

Piękna nie dość jednak na dzień ten jeden, bowiem w drodze do Czarnegolasu, odwiedzono Forum Synagogę w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie pani przewodnik przedstawiła dzieje Żydów mieszkających w mieście oraz opowiedziała o budynku, w którym przez lata spotykali się wyznawcy judaizmu, a po II wojnie światowej służył różnym celom. Współcześnie jednak jest miejscem spotkań ludzi kultury.

Ostatnim etapem wycieczki było obejrzenie wystawy w Ostrowskim Centrum Kultury, gdzie okazało się, że rozpoczyna się 26. Festiwal Sztuki, któremu patronują słowa Edwarda Stachury: „Wszystko jest poezją…” I tylko z braku czasu, nie wstąpiono do otwartej w tym roku mediateki. Jednak…to już następnym razem;)