GMINNY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

GMINNY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Dnia 7 kwietnia 2017 r. odbył się kolejny Turniej BRD. Tym razem miał on miejsce w naszej szkole. Przystąpiły do niego wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z naszej gminy. Uczniowie przystąpili do egzaminu testowego z przepisów ruchu drogowego, który obejmował 35 pytań, następnie pokonywali rowerowy tor przeszkód oraz wykazywali się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy.

W kategorii szkół podstawowych wygrała szkoła z Chynowej, II miejsce zajęła szkoła z Dębnicy, a III miejsce szkoła                            z Czarnegolasu.

Najlepsi uczniowie indywidualni w szkołach podstawowych to:

I miejsce – Melchior Kołodziej (Chynowa),

II miejsce – Patrycja Golińska (Dębnica),

III miejsce – Maciej Urbaniak (Wysocko Małe).

W kategorii szkół gimnazjalnych wygrało gimnazjum z Czarnegolasu, II miejsce zajęło gimnazjum z Chynowej, a III miejsce gimnazjum z Wysocka Małego.

Najlepsi uczniowie indywidualni to:

I miejsce – Karolina Cieślińska (Czarnylas),

II miejsce – Paweł Nabzdyk (Wysocko Małe),

III miejsce – Kasjan Kardaś (Chynowa).

Nagrody w postaci pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych ufundowała Rada Rodziców przy ZS w Czarnymlesie.

W zawodach powiatowych BRD, które odbędą się 25.07.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim naszą gminę reprezentować będą: Szkoła Podstawowa z Chynowej oraz Gimnazjum z Czarnegolasu.