Gleba i nie tylko…

Gleba i nie tylko…

Podczas zajęć matematyczno – przyrodniczych w ramach projektu Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice uczniowie z klas od IV do VI zajmowali się tematyką związaną z trzecim żywiołem – ziemią.

Starsi uczniowie zgłębiali wiedzę o glebie, pobierali próbki ziemi z różnych miejsc,  badali jej właściwości i odczyn. Ponadto poznawali typy gleb występujących w Polsce i wykonali ich profile w słoiku.

Natomiast młodsi badali wpływ zasolenia i detergentów na rozwój roślin, roli dżdżownic w glebie oraz prowadzili uprawy hydroponiczne roślin tj. owies, rzeżucha, groch.

Uczniowie podczas zajęć poznawali funkcje gleby -przekonali się, że gleba i powierzchnia ziemi są miejscem do życia dla ludzi, świata fauny i flory oraz mikroorganizmów. Są magazynem wielu surowców i umożliwiają produkcję żywności. Pełnią istotne funkcje w obiegu pierwiastków czy też obiegu wody w przyrodzie.