Genetyka nie jest trudna

Genetyka nie jest trudna

 

„Nauka jest jak niezmierne morze.
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Stefan Żeromski

Genetyka to nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, a  przez to jest dziedziną bardziej skomplikowaną i trudną do przyswojenia dla uczniów klasy ósmej.

Aby przybliżyć zawiłości tego działu biologii ósmoklasiści wykonali szereg dodatkowych prac i modeli. Były modele DNA z papieru, plasteliny i patyczków oraz modelowanie procesu mitozy. Ponadto uczyliśmy się o dziedziczeniu, zgodnie z prawami Mendla, „czarodziejstwa” i „mugolstwa” na podstawie powieści o Harrym Potterze. Projektowaliśmy również smoczą rodzinę i badaliśmy siedem różnych cech smoków np. zdolność do ziania ogniem. Na koniec przewidywaliśmy jakie cechy fenotypowe mogą mieć nasze projektowane „dzieci”

Genetyka jest nam teraz bliższa i nie jest tak trudna jak na początku nauki zakładaliśmy!