DZIEŃ ZIEMI 2016

DZIEŃ ZIEMI 2016

Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od
każdego na pozór niewielkiego,
ludzkiego działania, zależy
od każdego z nas.

 

Florian Plit

22 kwietnia, już od 26 lat, obchodzone jest w Polsce święto Dnia Ziemi. Tegorocznej akcji  przyświecała  tematyka, która związana była z ochroną powietrza oraz przeciwdziałaniem emisji zanieczyszczeń.

Aby zainteresować dzieci tematyką ochrony środowiska, dla uczniów najmłodszych klas zorganizowano turniej sportowy, połączony z quizem ekologicznym. Trzy drużyny: zielona, niebieska i żółta rywalizowały ze sobą w kilku konkurencjach.takich jak: wyścig z gazetą, mumia, bieg z butelką, kręgle ekologiczne, piramida z puszek itp. Zmagania sportowe były przeplatane odpytywaniem z wiedzy ekologicznej. Wszyscy uczestnicy spisali się na medal i dlatego zasłużyli na słodkie nagrody.

Natomiast ze starszymi uczniami, podczas lekcji przyrody, biologii i zajęć z wychowawcami,  omówiono przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza dla środowiska i zdrowia człowieka oraz w twórczy sposób poszukiwano sposobów na zmniejszenie tzw. „niskiej emisji”, czyli zanieczyszczeń powietrza spowodowanych przez nasze gospodarstwa domowe. Aby lepiej uzmysłowić wspólne poczynania, przygotowano w szkole świąteczny wystrój, a każda klasa upiększyła swoje sale lekcyjne.

Aby nie poprzestać tylko na teorii,  uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się w działania na rzecz najbliższego środowiska. Wzięliśmy udział w akcji pod nazwą  „Wielkie sprzątanie Nadleśnictwa Antonin”. W piątek, uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej  posprzątali pobocze lasu wzdłuż drogi nr 444 do Świecy, a gimnazjaliści wyruszyli również na pobocze drogi prowadzącej do Dębnicy. Wspólnie zebrano ok. 30 worków śmieci. Nadleśnictwo zapewniło rękawiczki, worki oraz wywóz śmieci.

Sądzimy, że kolejny już raz poczynione przedsięwzięcia skłonią nas do refleksji nad własnym postępowaniem, a obchodzone corocznie święto, przypomni nam wszystkim, że jesteśmy odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy.