DZIEŃ ZIEMI 2015

DZIEŃ ZIEMI 2015

Stan naszego środowiska zależy od nas. Decydują o nim nasze codzienne zachowania. Spróbujmy posłuchać bicia serca drzew, pulsu Ziemi, szumu wody, śpiewu ptaków. Pamiętajmy, że przyroda może istnieć bez człowieka, ale człowiek bez przyrody nie!

Każdy z nas może mieć swój udział w jej ochronie.

Dlatego, aby dać wyraz trosce i pamięci o naszej ukochanej planecie Ziemi, 22 kwietnia uczniowie klasy II SP przygotowali plakaty o tematyce ekologicznej oraz ulotki. Jednak nie tylko – wyruszyli także na happening po pobliskiej okolicy. Stanęli na wysokości zadania, ponieważ zachęcali dorosłych do przestrzegania wszelkich zasad dbania o naszą planetę. Z napotkanymi przechodniami mogliśmy zrobić pamiątkowe zdjęcie, przykleić odznakę Przyjaciela Przyrody oraz zadać kilka niezbędnych pytań. Aby „ulżyć” naszej zaśmieconej planecie, uczniowie kilku klas pozbierali śmieci z poboczy dróg i uprzątnęli skraj pobliskiego lasu.

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi w naszej szkole, skupiły się również wokół problemu braku skutecznej gospodarki odpadami
w gospodarstwach domowych. W ramach lekcji przyrody, dzieci z klas IV- VI, poszukiwały sposobów właściwego postępowania
z odpadami, po to, by zmniejszyć ich ilość we własnym domu. Aby tą teoretyczną wiedzę wcielić w codzienne życie, uczniowie podjęli próby pisania „Listów dla Ziemi”, w których namawiali swoich rodziców lub innych dorosłych do wdrożenia swoich pomysłów w czyn.

Postanowiono wyróżnić kilku autorów prac, którzy w najbardziej trafny sposób ujęli tegoroczny temat akcji pisania Listów dla Ziemi pod hasłem „Nie bądź jednorazowy”, organizowany przez fundację ekologiczną „Arka”.

Szkolnymi zwycięzcami zostali:

– z młodszych klas SP:

1.Wiktoria Janiak

2.Hanna Roga

3.Julian Zygmunt

– z klas starszych:

1. Agata Burchardt

2. Wiktoria Glaza

3. Michalina Szczepańska

Myślimy, że powyższe działania były pouczające zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.