Dzień Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych

Dzień Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych

W nawiązaniu do obchodów Międzynarodowego Roku Układu Okresowego pierwiastków chemicznych zorganizowano w naszej szkole konkurs pn. „Mój układ okresowy pierwiastków chemicznych”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie z klasy VII i VIII. Głównym zadaniem było wykonanie oryginalnego układu okresowego pierwiastków
z różnorodnych materiałów i dowolną techniką.

Dostarczono cztery prace, które zdobią już ścianę na korytarzu szkolnym.

I miejsce zajął Mikołaj Cieśliński

II miejsce – Hanna Roga

III miejsce – Kamil Urbaniak i Łukasz Zawidzki.

Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i wytrwałością.

16 grudnia br. siódmoklasiści i ósmoklasiści wzięli udział w szkolnym konkursie chemicznym pn. „ Z układem okresowym
za pan brat”. Uczniowie wykazali się wiedzą ze znajomości symboli pierwiastków, właściwości niektórych metali oraz ogólnymi wiadomościami o budowie układu okresowego pierwiastków i jego twórcy Dmitriju Mendelejewie.

Najlepszym znawcą układu okresowego okazał się Mikołaj Cieśliński z klasy VII. Drugą lokatę zajęła Klaudia Szczechowicz,
a trzecie miejsce Oliwia Śniatała z klasy VIII.

Zwycięzcy zostali obdarowani drobnymi nagrodami.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym uczniom za udział w konkursach i twórcze podejście do zaproponowanej tematyki.

Regina Ziąbka