Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja przypada Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ten dzień to wyjątkowa okazja, aby pokonać bariery i ograniczenia wśród ludzi.

Celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed którymi stają na co dzień osoby z niepełnosprawnością. Chcemy podkreślić, że wobec osób niepełnosprawnych powinno się zachowywać naturalnie oraz starać się pokonywać wszelkie pojawiające się bariery.

Idea ta towarzyszyła uczniom naszej szkoły, którzy wykonali kartki dla osób niepełnosprawnych pod hasłem Wszyscy jesteśmy tacy sami. Dowody sympatii zostały przekazane drogą elektroniczną do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim.