Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Multicolor handprints on a white background

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja przypada Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dzień ten stał się okazją do refleksji na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami i zainspirował do wykonania prac plastycznych, które stanowiły wyraz głębokiej zadumy nad sytuacją osób z niepełnosprawnościami.

Zajęcia te miały na celu ukazanie możliwości korzystania z praw i wolności człowieka na zasadzie równości z innymi. Była to również okazja na przemyślenie otaczającej nas rzeczywistości oraz przełamanie barier, z którymi zmagają się osoby niepełnosprawne
w codziennym życiu.

Poniżej prezentujemy wyjątkowe tematycznie, ale i artystycznie prace plastyczne uczniów klasy VI.