DZIEŃ CHŁOPCA

DZIEŃ CHŁOPCA

30 września – od wielu już lat – obchodzony jest Dzień Chłopca. Tak też było i w tym roku. W każdej z klas, dziewczynki zespołów młodszych, jak i starszych, pamiętały o swoich Kolegach, składając im życzenia i obdarowując podarunkami. Klasowe spotkania z okazji Dnia Chłopca przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze, co przekładało się na barwny
i braterski nastrój podczas przerw międzylekcyjnych.

Ogromną niespodzianką w tym dniu, była wizyta Pani Marii Radajewskiej i Pani Marioli Baranek z Publicznego Przedszkola „Calineczka” w Czarnymlesie, które odwiedziły uczniów klasy I szkoły podstawowej. Panie złożyły Chłopcom serdeczne życzenia w dniu ich święta oraz podarowały prezenty, nie zapominając również o dziewczynkach, które także otrzymały upominki.

Bardzo serdecznie dziękujemy 🙂