Drodzy Uczniowie i Rodzice

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 w Szkole Podstawowej w Czarnymlesie
 w przydzielonych pomieszczeniach lekcyjnych w następującej kolejności:

godzinaklasapomieszczeniewychowawca
9.00IINr 4Barbara Cieślińska
9.00IIINr 2Małgorzata Szymanowska
9.00IVNr 12Regina Ziąbka
10.00VNr 5Krzysztof Karolewski
10.00VINr 10Sylwia Kempińska
10.00VIINr 11Sławomir Sołtysiak
10.00VIIINr 13Renata Matschi
11.00ISala gimnastyczna     Elżbieta Paprocka

Uprzejmie proszę o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego: zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję rąk i zachowanie dystansu 1,5 metra od osoby.