Drodzy Rodzice (Uczniowie)

Drodzy Rodzice (Uczniowie)

Od 25 marca 2020 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie MEN o „zdalnym nauczaniu” (w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). W związku z powyższym od środy 25 marca

– nauczyciele realizują podstawę programową,

– nauczyciele kontaktują się z Państwem (uczniami) poprzez dostępne urządzenia elektroniczne,

Nauczyciele będą przesyłali materiały z przedmiotów obowiązujących w danym dniu zgodnie z planem lekcji z wyjątkiem wychowania do życia w rodzinie godzin z wychowawcą i religii. Nauczyciele tych przedmiotów na bieżąco kontaktują się z uczniami.

– nauczyciel ustala zasady konsultacji z danego przedmiotu,

– nauczyciel ustala sposób oceniania i monitorowania postępów uczniów.

W przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości pracy zdalnej proszę o poinformowanie o tym wychowawcę lub dyrekcję szkoły
tel. 627335009 albo e’mail zsczarnylas@post.pl

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem

Urszula Pawłowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie