Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia!

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia!

Z okazji Światowego Dnia Służby Zdrowia

od całej społeczności Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie
z panią dyrektor Urszulą Pawłowską na czele
niech przyjmą Państwo najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, siły i wytrwałości do dalszej pracy,
szczególnie w tym trudnym okresie.

Dziękujemy za Waszą pracę!