Do zadań specjalnych

Do zadań specjalnych

 Dzięki koordynatorowi projektu ,,Zdalna szkoła+”, p. Piotrowi Kryszczakowi, nasza szkoła podczas nauczania zdalnego otrzymała
4 laptopy, a we wrześniu 2 komputery stacjonarne, by w razie potrzeby dzieci mogły uczyć się zdalnie. 

   Samorząd gminy sięgnął po stuprocentowe dofinansowanie w kwocie 74.999,85 zł do zakupu komputerów z projektu granatowego Zdalna Szkoła+. Wsparciem sprzętowym zostaną objęci uczniowie wykluczeni cyfrowo z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Sprzęt może zostać wypożyczony uczniom na czas zdalnej edukacji. Potem ma wrócić do szkół. Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowanego ze środków unijnych.
   Jak mówi wójt Krzysztof Rasiak, ,,to już druga partia sprzętu komputerowego przekazana jednostkom oświatowym z terenu gminy umożliwiającego realizację zdalnych lekcji. W okresie epidemii, wielu uczniów mogło nie przystąpić do nauki zdalnej w związku
z brakiem możliwości technicznych. To właśnie im chcemy pomóc”
 – zaznacza. W kwietniu br. zakupiono 16 modemów i 40 laptopów wraz oprogramowaniem. Pozyskano je w trybie pilnym ze środków gminy, a następnie zrefundowano z dotacji rządowej w kwocie prawie 70 tys. zł.