CZYTAM, ROZUMIEM, BAWIĘ SIĘ

CZYTAM, ROZUMIEM, BAWIĘ SIĘ

W trosce o poprawę stanu czytelnictwa w klasie II szkoły podstawowej są prowadzone zajęcia, które mają na celu zainteresowanie uczniów tekstem drukowanym.

W dzisiejszych czasach bowiem, nie ma nawyku czytania. Niestety, nie wszystkich nauczono miłości do książki, ponadto nieustanne obcowanie dzieci z massmediami, nie tylko nie rozwija ich umiejętności myślenia i koncentracji, ale dodatkowo sprawia, że stają się one m. in. nieczułe na agresję, a także pełne lęku i niepokoju. Dlatego czytanie i kontakt z literacką kulturą dziecięcą są niezbędne dla prawidłowej dynamiki rozwoju dziecka we wszystkich sferach.

Ufamy, że dzięki tym zajęciom wzrośnie zainteresowanie książką. Dzieci wyrobią nawyk korzystania z biblioteki klasowej, szkolnej oraz publicznej i będą z chęcią rozkoszowały się intrygującym światem literatury.