Czytać, czytać, czytać…

Czytać, czytać, czytać…

Ukoronowaniem idei czytania książek, które pojawiły się w naszej bibliotece w bieżącym roku szkolnym, były działania uczniów, które polegały na podzieleniu się wiedzą i odczuciami na temat poznanych przez nich pozycji.

                 Uczniowie klasy VI opowiedzieli o swoich fascynacjach literaturą młodzieżową, gdzie – jak się okazało – doceniają m. in. książki traktujące o poważnych sprawach, jak np. „Cudowny chłopak” Raquel Jaramillo Palacio. Z wielką chęcią dzielili się wrażeniami, podkreślając, iż „czytanie, to nie jest to samo, co oglądanie i o wiele, wiele lepiej jest czytać”. 

                Uczniowie klasy VII natomiast – podczas wspólnego, zdalnego spotkania z uczniami klasy VIII – przedstawili pozycje literackie podejmujące temat ojczyzny. Siódmoklasiści również podeszli do realizacji tematu z odpowiedzialnością i zaangażowaniem, ponieważ przedstawiane podczas prezentacji utwory, były rzetelnie i ciekawie opracowane, a temat ojczyzny dokładnie ukazany.

                Podobnie rzecz się miała z grupą młodzieży najstarszej klasy szkoły, a więc VIII, gdzie uczniowie podjęli się ukazania pozycji literackich oraz postaci Polaków, którzy otrzymali Nagrodę Nobla – i to nie tylko w dziedzinie literatury.

      Należy pochwalić ich pracę, ponieważ m. in. po przedstawieniu rysu biograficznego, ukazaniu twórczości, podejmowanych motywów przez artystów, podjęto dyskusję na temat przeczytanych utworów wielkich Polaków. Skupiono się przede wszystkim na naszej ostatniej Noblistce, a mianowicie Oldze Tokarczuk, która Literacką Nagrodę Nobla otrzymała w 2019 roku, a której wszystkie książki są w naszej, szkolnej bibliotece. Niektóre z nich zostały przez uczniów już przeczytane. Jest to godne podziwu, albowiem proza Olgi Tokarczuk motywuje do szczególnego smakowania ukazywanych światów przedstawionych, trzeba więc stwierdzić, iż są w tej grupie osoby o wysokich preferencjach czytelniczych.  

                              Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozwoliła udowodnić, iż są w naszym życiu alternatywy pozwalające na kosztowanie światów odległych, poznawanie tematów oraz postaci wyjątkowych i przede wszystkim… poznawaniu siebie…