CZYSTA OKOLICA – ZDROWA OKOLICA, ZDROWI MY!

CZYSTA OKOLICA – ZDROWA OKOLICA, ZDROWI MY!

16 września przystąpiliśmy do akcji Sprzątania Świata 2016. Jej celem jest wzmocnienie w młodych ludziach świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Uczniowie pod opieką swoich nauczycieli, wyposażeni w jednorazowe rękawice oraz worki na śmieci, ruszyli sprzątać okolicę. Akcja ta była doskonałą okazją do rozmów na temat konieczności dbania o Planetę Ziemię oraz nieodpowiedzialności dorosłych, którzy zostawiają śmieci na polach i w lasach.

Mamy nadzieję, że dzięki akcji Sprzątania Świata nasi uczniowie będą dbać o otaczające ich środowisko, jednocześnie unikając powielania błędów wielu dorosłych.