Czyj to liść?

Czyj to liść?

Podczas ostatnich zajęć kółka biologicznego piątoklasiści udali się w teren. W najbliższym otoczeniu szkoły podjęli próby nazywania drzew i krzewów. Posłużyliśmy się prostym kluczem przygotowanym przez Lasy Państwowe, a przeznaczonym do rozpoznawania gatunków pospolitych drzew i krzewów. Skorzystaliśmy również z aplikacji pn. „Czyj to liść?”, która pozwala w prosty sposób ustalić z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Inną jej funkcją jest mini atlas zawierający krótką charakterystykę gatunków, ciekawostki, najistotniejsze cechy, a także ich zdjęcia.

Warto również skorzystać z multimedialnego program „Poznajemy nasze drzewa i krzewy” realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańskiej Fundacji Wody, który jest dostępny pod adresem: www.poznajemydrzewaikrzewy.pl.

Tym samym uczniowie klasy piątej przygotowują się do wykonania zielnika dwudziestu gatunków drzew i krzewów.

Zachęcamy do letnich obserwacji drzew i zbierania oraz zasuszenia liści. A piątoklasistom życzymy owocnej pracy i udanych zbiorów.