CZAS NA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

CZAS NA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

20 i 21 października br. nadszedł czas na konkursy z przedmiotów przyrodniczych. Dwie uczennice z klasy III gimnazjum przystąpiły do etapu szkolnego dwóch konkursów: Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego i Konkursu Chemicznego. Gimnazjalistki zmagały się          z różnorodnymi zadaniami: pisały i uzgadniały równania reakcji chemicznych, rozpoznawały typy reakcji, rozwiązywały zadania dotyczące fizjologii i anatomii człowieka oraz podejmowały się innych, zawiłych problemów naukowych. Szczególnie wymagające były zadania rachunkowe  z chemii.

Pomimo tego, że nie udało się osiągnąć wymaganego progu punktowego, uczestniczkom należą się słowa uznania za podjęty trud         i wnikliwe przygotowanie.