Co robimy na kółku chemicznym?

Co robimy na kółku chemicznym?

Uczniowie klasy VII bardzo angażują się we wszelkie działania prowadzone w ramach kółka chemicznego. Dzieje się tak również podczas zdalnej nauki, gdzie starają się wykorzystywać dostępne w domu materiały i substancje, by w pełni realizować swe zainteresowania oraz sugerowane zadania. Jednym z ostatnich na przykład było stworzenie modeli budowy atomów oraz metryczki różnych pierwiastków chemicznych.

            Wcześniej – podczas zajęć szkolnych – uczniowie podejmowali się realizacji szeregu doświadczeń, gdzie m. in. zobrazowano reakcje chemiczne i przemiany fizyczne, wykazano różną gęstość kolorowych roztworów cukru oraz rozdzielano mieszaniny jednorodne
i niejednorodne. Aby uatrakcyjnić i urozmaicić przyswajanie wiadomości, wprowadzono chemiczne gry typu kółko i krzyżyk, jak również dobble oraz odczytywanie informacji zakodowanych w postaci kodów QR czy też samodzielne tworzenie takich kodów.

            Nasze zajęcia służą rozbudzaniu zainteresowań uczniów wiedzą chemiczną oraz rozwijają pasje badawcze uczestników. Stanowią także formę nauki, która pozwala na efektywniejsze zapamiętywanie oraz przyswajanie nie zawsze łatwej dziedziny wiedzy.