Byliśmy w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim

Byliśmy w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim

26 lutego, wcześnie rano, stawiliśmy się przed bramą Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Po wylegitymowaniu i sprawdzeniu nas przez funkcjonariuszy, przeszliśmy do sali odpraw, gdzie mieliśmy okazję wysłuchać relacji jednego z osadzonych.

Po kilkudziesięciu minutach, znaleźliśmy się w pomieszczeniach, w których są przyjmowani i przygotowywani do odbycia kary aresztowani.

Najbardziej wstrząsającym momentem dla nas wszystkich było znalezienie się w celi, która swą surowością i autentycznością zrobiła wielkie wrażenie na tam przebywających. To samo można powiedzieć o tzw. spacerniaku, gdzie kraty i siatki, sugestywnie podkreślały, czym jest wolność…

W areszcie dowiedzieliśmy się wielu ważnych rzeczy, jednak chyba najważniejszą było zrozumienie, czym jest przestrzeganie prawa i praworządne życie.

 Po wyjściu z aresztu, zatrzymaliśmy się przed Konkatedrą, gdzie poddaliśmy chwili refleksji symbole tam się znajdujące, po czym wstąpiliśmy do świątyni, przypominając sobie jej dzieje.

Kolejnym punktem programu wycieczki do Ostrowa Wielkopolskiego były zajęcia w Mediatece. W drodze do niej, zatrzymaliśmy się na ostrowskim Rynku, gdzie wysłuchaliśmy skróconej historii tegoż miejsca. W Mediatece natomiast, spędziliśmy kilkadziesiąt minut na ciekawych zajęciach oraz na rozrywce. Dzień zdecydowanie należał do ciekawych.