BEZPIECZNIE NA WSI – POGADANKA DLA DZIECI
?

BEZPIECZNIE NA WSI – POGADANKA DLA DZIECI

21 marca – w poniedziałek – odbyło się spotkanie pt.,,Bezpiecznie na wsi” – zorganizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim. W miniprelekcji wzięli udział uczniowie klas I – III i IV – VI oraz wychowawcy.

Na spotkaniu poruszony został temat bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, połączony z prezentacją filmu o zagrożeniach występujących na wsi. Dzieci miały możliwość dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, które – jak się okazało – nie zawsze były całkiem bezpieczne.

Na zakończenie pan Tomasz Będzieszak przypomniał wszystkim o konkursie plastycznym i zachęcił do wzięcia w nim udziału.