BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ

25 kwietnia 2018r. gościliśmy w naszej szkole Senatora RP Pana Łukasza Mikołajczyka, który był długoletnim nauczycielem                    i dyrektorem SP nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim. Zaproszony gość przeprowadził szkolenie dla rodziców i nauczycieli pn. „Bezpieczne korzystanie z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież”.

Prelegent przedstawił zgromadzonym między innymi sposoby modelowania relacji dziecko – multimedia, zagrożenia związane                z korzystaniem z nowoczesnych środków przekazu czy objawami fonoholizmu.

Pan senator zwrócił uwagę na niebezpieczne gry, z których korzystają już kilkuletnie dzieci, a które stanowią bardzo duże zagrożenie dla ich psychiki i intelektu. Zapoznał rodziców z oznaczeniami stosowanymi na opakowaniach gier komputerowych ze względu na treści i klasyfikację wiekową.

Na zakończenie spotkania zgromadzeni obejrzeli ciekawy film pt. „Look up”, po czym odbyły się zebrania wywiadowcze, na których kontynuowano temat zainicjowany przez Senatora RP Pana Łukasza Mikołajczyka.