BEZPIECZNE FERIE

BEZPIECZNE FERIE

W czwartek, 8 lutego, podczas przerw, miały miejsce pogadanki przeprowadzone przez pana Leszka Pawłowskiego – naszego dzielnicowego, który w bardzo przystępny sposób rozwinął temat bezpiecznego spędzania czasu w okresie ferii zimowych.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy: młodszą, skupiającą dzieci od klasy I do V szkoły podstawowej oraz starszą: od klasy VII do III gimnazjum. Pan Dzielnicowy nie tylko wyjaśnił słuchaczom czym jest bezpieczeństwo, ale także podjął temat rozsądnego korzystania z Internetu i to nie tylko podczas feryjnego czasu wolnego. Po wykładzie, uczniowie mogli zadawać pytania, których – jak się okazało – mieli mnóstwo. Oczywiście najczęściej pytali chłopcy.

Na zakończenie pan Pawłowski życzył wszystkim udanych i bezpiecznych ferii, jak również spędzenia ich w sposób kreatywny, aczkolwiek z dużą dozą rozsądku. 🙂