Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły

12 września uczniowie klasy pierwszej gościli na swojej lekcji specjalnego gościa, a mianowicie policjanta dzielnicowego
Pana Arkadiusza K. Tematem pogadanki była BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY. Pan policjant przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, zachęcał do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegał najmłodszych uczniów przed zabawami w pobliżu jezdni.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykazywali się też dobrą znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez jezdnię. Na koniec spotkania uczniowie mieli możliwość obejrzeć radiowóz od środka. Pan policjant włączył sygnały świetlne i dźwiękowe, co wzbudziło również emocje u pozostałych uczniów szkoły, nawet tych najstarszych.