Betlejem to my sami

Betlejem to my sami

,,Betlejem to my sami’’ – to jasełka przygotowane przez p. Natalię Stasiak przy współpracy uczniów szkoły w Czarnymlesie
oraz w Szklarce Przygodzickiej. Jasełka mieliśmy okazję zobaczyć tuż przed spotkaniami opłatkowymi w salach lekcyjnych. Aktorzy perfekcyjnie odegrali swoje role, wprowadzając nas w nastrój nostalgii i refleksji nt. tego, czy jesteśmy otwarci na drugiego człowieka oraz tego, czym tak naprawdę jest czas oczekiwania. Zabiegani i zapracowani często o tym zapominamy.

Całość przedstawienia wzbogaciły piękne kolędy wykonane przez młodych artystów.

Następnie zespoły klasowe udały się do swoich sal, by podzielić się opłatkiem oraz kontynuować kolędowanie.