Akcja ,,Wigilia bez plastiku”

Akcja ,,Wigilia bez plastiku”

Nasza szkoła postanowiła dołączyć do ogólnopolskiej akcji pn.“Klasowa Wigilia bez Plastiku” – akcji wymyślonej
przez nauczycielkę Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie – Panią Joannę Gadomską.

Podczas naszych klasowych wigilii postanowiliśmy zrezygnować z plastikowych naczyń i zaopatrzyć się w szklane talerzyki
i metalowe sztućce. W każdej klasie zostały wywieszone plakaty oraz odbyły się rozmowy z uczniami propagujące ideę powyższych działań. Głównym celem akcji było ograniczenie plastikowych odpadów, które rozkładają się w naturze przez wiele setek lat.

Nasze działania dowodzą, że każdy z nas każdego dnia może działać na rzecz środowiska.