Akcja „Kup Pan Szczotkę” zakończona

Akcja „Kup Pan Szczotkę” zakończona

Po raz kolejny wzięliśmy udział w akcjach charytatywnych na rzecz Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”z siedzibą w Poznaniu. Tym razem była to akcja „Kup Pan Szczotkę”.

Przez cały październik dziewczęta z klasy siódmej Nikola Klimek i Julia Małolepsza zbierały pasty i szczoteczki do zębów oraz mydło w kostkach. Zbiórka przeznaczona jest dla afrykańskich dzieci chodzących do misyjnych szkół i przedszkoli.

Zebrano: 31 past do zębów, 60 szczoteczek oraz 8 mydeł.

W imieniu organizatorów akcji serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wrażliwość i  otwarcie serc na potrzeby innych, a naszym wolontariuszkom za poświęcony czas i energię.

Zadbaliśmy o zdrowy i piękny uśmiech dzieci z Afryki.