AKCJA KASZTANY I ŻOŁĘDZIE – ZAKOŃCZONA!

AKCJA KASZTANY I ŻOŁĘDZIE – ZAKOŃCZONA!

Od września do listopada br. przeprowadzono w szkole podstawowej zbiórkę żołędzi i kasztanów na zimowe dokarmianie zwierzyny.

Wyniki zbiórki tych owoców przedstawiają się następująco:

Klasa Żołędzie Kasztany Razem
I SP 148,4 kg 41,6 kg 190 kg
II SP 11,6 kg 1,2 kg 12,8 kg
III SP 121 kg 80 kg 201 kg
IV SP 195 kg 170 kg 365 kg
V SP 306,5 kg 58,7 kg 365,2 kg
VI SP 58,6 kg 58,6 kg
łącznie 841,1 kg 351,5 kg 1192,6 kg

 

Wyniki indywidualne :

I miejsce ex aequo – Mikołaj Cieśliński – zebrał  365 kg owoców

                                     Łukasz Zawidzki–  365, 2 kg owoców

II miejsce – Julia Fluder – 71, 4 kg

III miejsce – Joachim Sówka- 65,8  kg

Uczniowie naszej szkoły zebrali: 351,5 kg kasztanów i  841,1 kg żołędzi (łącznie : 1192, 6 kg).

Zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami, które zostały zakupione ze środków koła łowieckiego.

Zebrane owoce zostały dostarczone do leśniczego  p. Jana Pausia i przekazane do koła łowieckiego Sokół w Antoninie.

Gorące podziękowania należą się Państwu Cieślińskim oraz panu Marianowi Matysiakowi za systematyczny odbiór zbieranych owoców orazdowóz własnymi środkami transportu do miejsca odbioru.

Wyrazy uznania  za duże zaangażowanie w akcję i poniesiony trud składamy również klasie II gimnazjum!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję!