223. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

223. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dnia 3 maja, w 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w Zespole Szkół w Czarnymlesie miały miejsce gminne obchody tego niebywałego święta.

Późnym popołudniem, po okolicznościowej Mszy Świętej odprawionej przez ks. prob. Grzegorza Zamelka i wikariusza Radosława Talarskiego w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Czarnymlesie, oddaniu szacunku i dowodu pamięci w postaci kwiatów pod miejscowym obeliskiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej, miała miejsce część artystyczna zrealizowana przez uczniów naszej szkoły pod czujnym okiem p. Krzysztofa Karolewskiego, p. Ewy Borowicz-Kasznickiej i p. Renaty Matschi.

Zanim jednak do niej doszło, Pani Urszula Pawłowska – Dyrektor naszej szkoły, powitała wszystkich znamienitych i zacnych gości, wśród których znaleźli się m.in. Wójt naszej Gminy – p. Krzysztof Rasiak i Poseł na Sejm – p. Andrzej Dera.

Niemniej jednak najważniejszymi osobami w tym dniu byli sami uczniowie, którzy na około godzinę zabrali widzów w podróż po świecie muzyki i tańca, udowadniając, iż są prawdziwymi artystami.

Na początku gimnazjaliści zaprezentowali taniec narodowy – polonez, po czym miał miejsce występ solowy naszej absolwentki Diany Szczypkowskiej. Kolejnymi atrakcjami i ucztą dla oka i ucha były piosenki w wykonaniu uczennic szkoły podstawowej, a także gimnazjalistek: Pauliny Fikus, Laury Marciniak, Katarzyny Mrugały i Anity Musiał, która również zaśpiewała solo.

Pełnymi uroku chwilami były momenty, w których prezentowali się młodsi i najmłodsi artyści. Do takich na pewno można zaliczyć zatańczenie krakowiaka przez najmłodszych wykonawców, czyli przedszkolaków z Publicznego Przedszkola „Calineczka” w Czarnymlesie, występ siedmioletniej Wiktorii Janiak, jak również wykonanie układu choreograficznego na tle przepięknej muzyki pt. ”Flagi”.

Nie byłoby jednak pełni przeżyć, gdyby nie gremialne zaangażowanie wszystkich występujących uczennic i uczniów, jak również rodziców i wszystkich pracowników szkoły.